۱۳۹۶-۰۹-۰۴
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چرا شخصیت مستقلی نداریم!؟

چرا شخصیت مستقلی نداریم!؟ بسیاری از ما همیشه در زندگی احساس میکنیم که مدام داریم از سوی دیگران کنترل میشویم و این حس کنترل شدگی تا […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۸
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

در یک واژه خلاصه شو

در یک واژه خلاصه شو من چه کسی هستم؟ در پاسخ به این سؤال بنیادین، شما چه چیزی خواهید گفت؟ آیا میگوئید که من مهندس هستم، […]
۱۳۹۶-۰۳-۲۸
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

ریش های زندگی؛ ریشه های زندگی

ریش های زندگی، ریشه های زندگی بسیاری از ما بارهای سنگینی را در زندگی بر دوش خود حمل کرده و تحمل میکنیم و یکبار نشده است […]
۱۳۹۶-۰۳-۰۶
سایت خانه معنا

یک کار معنادار در سفر زندگی

یک کار معنادار در سفر زندگی همه ما انسان ها در یک چیز مشترکیم و آن اینکه، همه در سفری هستیم به نام سفر زندگی؛ سفری […]