گفتگو با دکتر منوچهر خادمی (جلسه ششم)

به خودت برچسب تله نزن!

در جلسه ششم از سلسله جلسات گفتگو با دکتر منوچهر خادمی درباره آشنایی با ۱۲ تله زندگی، ایشان به این مسئله پرداختند که برخی از ما ممکن است تنها با یک آشنایی مختصر و کمی که با ۱۲ تله زندگی پیدا میکنیم، شروع کنیم سریع به یکدیگر برچسب تله زندگی بزنیم و خیلی راحت به همدیگر بگوئیم تو فلان تله را داری، دیگری فلان تله را دارد و یا اینکه به سادگی خودمان را محل تجمع تمام تله های زندگی میدانیم.

دکتر منوچهر خادمی در این صوت آموزشی؛ به ما این تذکر را میدهد که نباید با دیدن یک علامت و نشانه ساده، شروع کنیم به خودمان و دیگران برچسب تله زدن. دلیل آن هم این هست که ظهور و فعال شدن تله زندگی در روح و روان ما یا اطرفیان، علائم و مشخصات خاصی دارد که اگر آنها نباشند، تله زندگی اصلا وجود ندارد. یکی از این نشانه ها، تکراری بودن است یعنی ما احساس میکنیم در تمام مراحل زندگی خود مثلا در مقاطع تحصیلی یا شغلی یا عاطفی زندگی خودمان، دائم با یک تیپ و یک جنس و نوع از آدم ها برخورد میکنیم؛ یعنی با اینکه سن و جنس و فرهنگ و نژاد و شخصیت و زمان برخورد ما با آنها متفاوت است اما مدام احساس میکنیم که همه آنها یکی هستند و در زندگی ما دارند به نحوی تکرار میشوند؛ تکراری از سنخ خاطره و شباهت تام.

دکتر خادمی، نشانه دیگری را نیز بیان میکنند در کنار نشانه تکراری بودن؛ و آن مسئله منفی بودن این موارد تکراری است یعنی ما مدام در زندگی با افرادی تعامل داریم و در موقعیت ها و شرایطی قرار میگیرم که علاوه بر ویژگی تکراری بودن، منفی و بازدارنده بوده و موجب درجازدن ما در زندگی میشوند و این در حالی است که اگر بتوانیم از تله زندگی خود رها شویم، همین الگوهای تکراری منفی و بازدارنده و درجازننده؛ تبدیل به الگوهای مثبت، شتاب دهنده و معنادهنده به زندگی ما خواهند شد و چهره زندگیمان که با غرق شدن در تله های زندگی دچار یکنواختی، تکرار، درد ملال، روزمرگی، بی تفاوتی، بی حوصلگی، بی انگیزگی و بی معنایی شده بود، از این پس میتوانیم با دست گذاشتن بر روی چهره اصیل فردیت خودمان، گام در راه زندگی اصیل خویشتن برداریم.


اگر ایمیل خودتان را در خانه معنا ثبت کنید ما شما را از مقالات، صوت و ویدئوهای جدید آموزشی خانه معنا باخبر میکنیم،

فقط کافی است ایمیل خودتان را در فرم زیر وارد کنید، ما ایمیل بی محتوا و مزاحم ارسال نمیکنیم:

دیدگاه ها بسته شده است