اگر فکر میکنید زندگی همینی هست که هست و قابل تغییر نیست؛

لطفا در این کارگاه شرکت نکنید و به زندگی نزیسته خود ادامه دهید

در این کارگاه؛ چه مطالبی به شما آموزش داده میشود:

1. سفر زندگی

2. باغ زندگی، باغبان زندگی

3. ارتباطات چهارگانه

4. انسان خاکستری

5. تئوری لج

6. تله میم

7. تله بی ارزشی

8. تله مهرطلبی

9. تله رهاشدگی

10. مدل هدف گزاری 3چ

11. قانون توجه

12. قانون اثر وضعی

13. قانون بومرنگ

14. قانون تضاد

15. پدیده همزمانی

16. زندگی خصوصی من و الهام

17. مدل تفکر اردکی، دارکوبی و ...

18. زندگی اصیل و زندگی مه آلود

19. افق جهان، افق جان

20. خداناباوری و گفتمان الحاد

21. اعتقاد و اعتماد به خدا

22. گفتگو با خدا

23. تله حس گناه

مدرس کارگاه کیست؟

دکتر منوچهر خادمی

 • دکترای تخصصی (Ph.D) فلسفه
 • آموزش دیده خودشناسی و روانشناسی فلسفی و عرفانیسایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی
 • بنیان­گذار مدل آموزشی Q&T در ایران
 • لوگوتراپیست و معنادرمانگر
 • مدرس و مربی روانشناسی اگزیستانس
 • نویسنده مقالات علمی و پژوهشی ISC  و ISI
 • نویسنده کتاب پارادایم زندگی دوم
 • مدرس دوره ­های آموزش مجازی دانشگاه
 • مؤلف محتوای دوره­ های آموزش مجازی دانشگاه
 • معاونت پژوهش چند مؤسسه آموزشی – پژوهشی تاکنون
 • ارائه بیش از ۴۰ طرح پژوهشی به نهادها و سازمان­ های دولتی و خصوصی
 • کارشناس علوم سایبرنتیک در برنامه ­های رادیو فرهنگ، رادیو اقتصاد و رادیو گفتگو
 • عضو سابق هیئت تحریریه مجله رایانما (اولین نشریه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات)