۱۳۹۶-۰۳-۰۸
دکتر منوچهر خادمی، سایت خانه معنا، معنادرمانگر

با خدا حرفی ندارم

با خدا حرفی ندارم   برای عده ای از ما؛ خدا مسئله ای حل شده است به نحو مثبت یا منفی حالت اول: یا به خدا […]
۱۳۹۶-۰۴-۰۸
دکتر منوچهر خادمی، سایت خانه معنا، معنادرمانگر

بنواز تا برقصم از برایت

بنواز تا برقصم از برایت بسیاری از مشکلات و مسائلی که در روابط عاطفی ایجاد میشه و هر کدام از دو طرف احساس میکنن که طرف […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۵
دکتر منوچهر خادمی، سایت خانه معنا، معنادرمانگر

الگوهای تکراری زندگی من

الگوهای تکراری زندگی من تا حالا برای شما این سؤال پیش آمده که چرا در تمام ابعاد زندگیم همیشه در حال تجربه کردن یک الگوی تکراری […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۸
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

فرمانروایی اگرها بر زندگی ما

فرمانروایی اگرها بر زندگی ما مسیر رشد شخصی و تکامل زندگی ما هنگامی مسدود و متوقف میشود که دیگر دلیلی برای ادامه دادن نداشته باشیم یعنی […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۵
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

من متعهد میشوم که

من متعهد میشوم که … همه ما لیست بلند بالایی از استعدادها، تواناییها و آرزوهای رها شده ای در درون خود داریم که متأسفانه در زندگی […]
۱۳۹۶-۰۶-۲۴
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چه وقت معجزه رخ میدهد؟

چه وقت معجزه رخ میدهد؟   مأموریت و رسالت تو در این عالم در اینکه فلاسفه و عرفای بنام معتقدند که هر انسانی برای مأموریت و […]
۱۳۹۶-۰۷-۰۱
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

۶ ماه گذشت

۶ ماه گذشت …   به یک هدف خودت را گره بزن متاسفانه!! دارم ۲۵ ساله هایی را می بینم که از همین حالا مردن!! فقط […]
۱۳۹۶-۰۷-۳۰
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

من خوب نیستم؛ تو خوب هستی

من خوب نیستم؛ تو خوب هستی برای همه ما پیش آمده که در روابط بین فردی و اجتماعی خود، گاهی احساس میکنیم این ما هستیم که […]