۱۳۹۶-۰۲-۲۰
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

انسان گرگ انسان است

 انسان گرگ انسان است چرا برخی از اطرافیان ما؛ انسان های بد بین و بد دهن و بد دل و کینه ای هستند؟! چرا آنها فکر […]
۱۳۹۶-۰۲-۲۲
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

اشتباهات ما خودخوری های ما

اشتباهات ما خودخوری های ما اگر شما جزو آن دسته افرادی هستید که هر موقع اشتباه می کنید خودتان را مدام سرزنش می کنید و خودخوری […]
۱۳۹۶-۰۲-۲۶
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

من سطل زباله نیستم

من سطل زباله نیستم آیا شما همیشه پای درددل دیگران می نشینید؟ آیا اطرافیان در مواقعی که حالشان بد است تنها شما را سنگ صبور خود […]
۱۳۹۶-۰۳-۰۶
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

اثر پلاسیبو در زندگی

اثر پلاسیبو در زندگی ما همانطور که بدون هوا نمیتونیم زندگی کنیم و هرجا که میرویم باید هوا همراه ما باشد، بدون پیش فرضهای ذهنی و […]
۱۳۹۶-۰۳-۱۲
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

یک بار نه بگو و راحت شو

یک بار نه بگو و راحت شو چه چیزی در ذهن شما میگذرد وقتی نمیتوانید براحتی به درخواست طرف مقابل که هیچ علاقه و میلی به […]
۱۳۹۶-۰۳-۲۳
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چند سالته!؟؟

چند سالته!؟؟ (مراقب سن و سالت باش) اگر از شما بپرسند که چند سالتان است؟ قطعاً از روی سال تولد شناسنامه خود؛ یک عددی را میگوئید […]
۱۳۹۶-۰۵-۰۶
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

رازی بنام تله زندگی!!

رازی بنام “تله زندگی” دکتر منوچهر خادمی در این فایل صوتی از یک راز بزرگ صحبت میکند؛ رازی که عامل تمام شکست های تحصیلی، شکست های […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۳
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

همین حالا انجام بده

همین حالا انجام بده!! تفاوت است میان وضعیتی که بدانیم چقدر برای زندگی کردن وقت داریم و حالتی که ندانیم چقدر برای زندگی کردن وقت داریم. […]