۱۳۹۶-۰۲-۱۶
دکتر منوچهر خادمی، سایت خانه معنا، معنادرمانگر

پاشو لعنتی و انتخاب کن زندگی ایده آل …

 پاشو لعنتی و انتخاب کن زندگی ایده آل خودت را همه ما به نحو مشابه و یکسانی به این دنیا آمده ایم و زندگی خود را […]
۱۳۹۶-۰۲-۲۲
دکتر منوچهر خادمی، سایت خانه معنا، معنادرمانگر

از باتلاق عادت ها بیرون بیا

از باتلاق عادت ها بیرون بیا هر چه در زندگی امروزین ما از درد روزمرگی گرفته تا ملال یکنواختی و نارضایتی درونی حاصل شده؛ همه اینها […]
۱۳۹۶-۰۲-۲۶
دکتر منوچهر خادمی، سایت خانه معنا، معنادرمانگر

خودت را زندگی کن

خودت را زندگی کن آیا تابحال زندگی کرده اید؟؟!! اجازه بده روشنتر بگم آیا تابحال زندگی را به سبک خودت زندگی کردی؟ به سبک خودت؛ تصمیم […]
۱۳۹۶-۰۴-۰۸
دکتر منوچهر خادمی، سایت خانه معنا، معنادرمانگر

بنواز تا برقصم از برایت

بنواز تا برقصم از برایت بسیاری از مشکلات و مسائلی که در روابط عاطفی ایجاد میشه و هر کدام از دو طرف احساس میکنن که طرف […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۵
دکتر منوچهر خادمی، سایت خانه معنا، معنادرمانگر

الگوهای تکراری زندگی من

الگوهای تکراری زندگی من تا حالا برای شما این سؤال پیش آمده که چرا در تمام ابعاد زندگیم همیشه در حال تجربه کردن یک الگوی تکراری […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۸
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

فرمانروایی اگرها بر زندگی ما

فرمانروایی اگرها بر زندگی ما مسیر رشد شخصی و تکامل زندگی ما هنگامی مسدود و متوقف میشود که دیگر دلیلی برای ادامه دادن نداشته باشیم یعنی […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۵
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

من متعهد میشوم که

من متعهد میشوم که … همه ما لیست بلند بالایی از استعدادها، تواناییها و آرزوهای رها شده ای در درون خود داریم که متأسفانه در زندگی […]
۱۳۹۶-۰۶-۲۴
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چه وقت معجزه رخ میدهد؟

چه وقت معجزه رخ میدهد؟   مأموریت و رسالت تو در این عالم در اینکه فلاسفه و عرفای بنام معتقدند که هر انسانی برای مأموریت و […]