۱۳۹۶-۰۳-۰۴
سایت خانه معنا

خنده؛ جدی ترین نیایش با خدا

  خنده؛ جدی ترین نیایش با خدا به تو پیشنهاد میکنم که بخند، چون خندیدن؛ عمیق ترین نیایشی است که میتوانی با خداوند داشته باشی. چهره […]
۱۳۹۶-۰۳-۰۶
سایت خانه معنا

یک کار معنادار در سفر زندگی

  یک کار معنادار در سفر زندگی همه ما انسان ها در یک چیز مشترکیم و آن اینکه، همه در سفری هستیم به نام سفر زندگی؛ […]
۱۳۹۶-۰۳-۱۸
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چرا بعضی دختر و پسرها انقدر جذابند

  چرا بعضی دختر و پسرها انقدر جذابند برای بسیاری از ما پیش آمده که وقتی در خیابان در حال قدم زدن هستیم؛ دختر و پسرهایی […]
۱۳۹۶-۰۳-۲۸
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

ریش های زندگی؛ ریشه های زندگی

  ریش های زندگی، ریشه های زندگی بسیاری از ما بارهای سنگینی را در زندگی بر دوش خود حمل کرده و تحمل میکنیم و یکبار نشده […]
۱۳۹۶-۰۴-۰۶
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

خارپشت های زندگی ما

  خارپشت های زندگی ما خیلی از ما اصلاً متوجه زندگی خودمان و افراد و شرایط زندگی خودمان نیستیم. متوجه این مسئله نیستیم که بسیاری از […]
۱۳۹۶-۰۵-۱۰
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

نارضایتی شغلی و تله زندگی

  نارضایتی شغلی و تله زندگی بسیاری از ما از نارضایتی شغلی رنج میبریم. شغل ما با تخصص و روحیات ما، سازگاری و تناسب ندارد و […]
۱۳۹۶-۰۵-۱۸
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چرا چرخ زندگیم نمی چرخه!؟

  چرا چرخ زندگیم نمی چرخه!؟ برای بسیاری از ما این سؤال پیش آمده که چرا چرخ زندگی ما نمی چرخد!؟ چرا با این همه سعی […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۱
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

خودتو چی فرض کردی!؟

  خودتو چی فرض کردی!؟ ما قبل از اینکه بخواهیم در روابط بین فردی و اجتماعی خودمان با دیگران به دیالوگ و مکالمه دوطرفه بپردازیم؛ همیشه […]