تله اطاعت

97,000 تومان


دوره غیر حضوری (دانلودی)

5 جلسه آموزش صوتی به همراه تست ویژه تله اطاعت

مدت: 210 دقیقه

فرمت: mp3 که بلافاصله بعد از خرید دانلود خواهید کرد

هدیه: با تهیه این دوره آموزشی میتوانید یک جلسه مشاوره تلفنی بدون هزینه با دکتر خادمی داشته باشید. (هزینه هر جلسه مشاوره تلفنی 45000 تومان است که با تهیه این دوره آموزشی، یک جلسه رایگان هدیه ما به شما خواهد بود)

مخاطب: کسانی که همیشه دنبال جلب رضایت و تایید دیگرانند!

مدرس دوره: دکتر منوچهر خادمی

دوره آموزشی غیرحضوری “رهایی از تله اطاعت”

(چرا دیگران را بر خود ترجیح میدهیم و قدرت ابراز وجود نداریم؟)

برای کسانی که همیشه دنبال جلب رضایت و تأیید دیگرانند


یکی از نشانه های مهم تله اطاعت این است که شما احساس میکنید

در زندگی آدم مطیع و زیر دستی هستید


اگر علائم و نشانه های زیر را در درون خودتان می بینید؛

حتماً تله اطاعت در شما وجود دارد که باید به فکر رهایی از این تله زندگی باشید:

 • آیا دوست داری که همه اطرافیانت از تو راضی باشند؟
 • آیا مدام تلاش میکنی که دیگران را از خودت راضی نگه داری؟
 • آیا همیشه سعی میکنی با نظرات دیگران، موافقت و همراهی کنی؟
 • آیا واقعا دوست نداری با ابراز نظر مخالف خودت، دل کسی را بشکنی؟
 • آیا هدف تو در زندگی آن است که آدم حرف گوش کن و سر به راهی باشی؟
 • آیا عموما حس میکنی که دیگران هر آنچه دلشان بخواهد را از تو تقاضا میکنند؟
 • آیا اکثر اوقات اجازه میدهی که دیگران، مسیر زندگی تو را کنترل و هدایت کنند؟
 • آیا میترسی که اگر مطابق میل دیگران عمل نکنی، آنها عصبانی شوند و تو را طرد کنند؟
 • آیا میترسی که اگر نظر مخالف خودت را بیان کنی، هدف کینه و نفرت دیگران قرار بگیری؟
 • آیا احساس میکنی که تصمیم ها و انتخاب های مهم و سرنوشت ساز زندگی ات را تو نگرفتی؟
 • آیا در روند زندگی خودت، بسیار محتاط و دست به عصا راه میروی و انگار نقش مهمی نداری؟
 • آیا احساس میکنی که بر جریان مسیر زندگی خودت، تسلط کافی و تأثیر لازم را نداری؟
 • آیا بیشتر واکنش گر و ناظر اتفاقات زندگی خودت هستی تا عامل و فاعل آنها؟
 • آیا عمیقا در دل و جان خودت از دیگران انتظار داری که به حقوق تو احترام بگذارند؟
 • آیا خیلی سخت، نگران پذیرش و تأیید و تحسین دیگران هستی که مبادا تو را طرد کنند؟
 • آیا برای فرار از ستیزه جویی و درگیری، هیچوقت نظر حقیقی خودت را بیان نمیکنی؟
 • آیا همیشه سعی کردی تا سفیر صلح و دوستی باشی اما اینکار برایت بسیار سخت است؟
 • آیا در روابط اجتماعی خودت اکثرا به نفع دیگران کنار میکشی و بی خیال نفع خودت میشوی؟
 • آیا آدم خوش برخورد و خوش مشربی هستید و در برابر زور و اجحاف دیگران، سکوت میکنید؟
 • آیا آدم بسیار دل رحمی هستی تا حدی که زحمت مراقبت از نزدیکان، روی دوش تو است؟
 • آیا آدم خاکی و خوبی هستی؛ چون بیش از آنچه به فکر حال خودت باشی به فکر رفاه دیگرانی؟
 • آیا خودت را مسئول خوشبختی و آسایش دیگران میدانی و در این راه، ایثار و فداکاری میکنی؟
 • آیا چون طاقت دیدن ناراحتی و رنج دیگران را نداری از خواسته های آنها، اطاعت میکنی؟
 • آیا برای اینکه به احساس آرامش برسی باید سعی کنی که درد و رنج دیگران از بین برود؟
 • آیا نمیتوانی با خودت خوش بگذارنی در حالی که دیگران در سختی و مشقت به سر میبرند؟
 • آیا پدر و مادرت در دوران کودکی عشق و محبت خودشان را مشروط به مطیع بودنت میکردند؟
 • آیا همیشه برای اینکه نیازهای خودت را بخاطر نیازهای دیگران نادیده گرفتی، عصبی و ناراحتی؟
 • آیا به ندرت رفتارهای گستاخانه و پرخاشگرانه خاصی نشان میدهی که دیگران تعجب میکنند؟
 • آیا عموما به دنبال مشاغل، تحصیلات و روابطی میروی که پدر و مادرت با آنها مخالف هستند؟
 • آیا در خیلی از مواقع نسبت به معیارهای والدینت، سرکشی میکنی چون نمیخواهی کم بیاوری؟
 • آیا در دوران کودکی؛ تمام زندگی ات تحت کنترل والدین بود و حس آزادی و انتخاب نداشتی؟
 • آیا مخالفت در برابر والدین برای تو مساوی بود با گوشمالی، بی اعتنایی و عذاب وجدان؟


اگر احساس میکنید که آزادی، هویت و کنترل زندگی خودتان را

به دست دیگران سپرده اید، حتما تله اطاعت در وجود شما فعال است؛

این دوره آموزشی میتواند به شما کمک کند تا از این احساس رها شویداگر علائم و نشانه های زیر را در روابط عاطفی خودتان می بینید؛

یعنی تله اطاعت در رابطه عاشقانه شما وجود دارد که باید از آن رها شوید:

 • آیا شریک عاطفی تو؛ فردی سلطه گر و قدرت طلب است و شما را کنترل میکند؟
 • آیا شریک عاطفی تو؛ همیشه سعی میکند رابطه را طبق میل خودش اداره کند؟
 • آیا شریک عاطفی تو؛ تحمل این را ندارد که چیزی خلاف خواسته او پیش برود؟
 • آیا شریک عاطفی تو؛ فردی است که اعتماد به نفس فوق العاده زیادی دارد؟
 • آیا شریک عاطفی تو؛ نیازها و خواسته های شخصی خودش را خوب میشناسد؟
 • آیا شریک عاطفی تو؛ در برابر تقاضا و خواسته های شما، آشفته و کلافه میشود؟
 • آیا شریک عاطفی تو؛ از ارضای نیازهای شما و برآورده کردن آنها، عصبی میشود؟
 • آیا شریک عاطفی تو؛ اولین اولویت خود را رسیدگی به علایق و سلایق خود میداند؟
 • آیا شریک عاطفی تو؛ با شوخی و طنز از کنار حقوق طبیعی و عقاید شما میگذرد؟
 • آیا شریک عاطفی تو؛ از مستقلانه عمل کردن شما استقبال خوبی نمیکند و اخم میکند؟
 • آیا شریک عاطفی تو؛ اگر طبق میل خودتان کاری کنید از شما عذرخواهی میخواهد؟
 • آیا شریک عاطفی تو؛ حساس بوده و با دیدن کوچکترین مخالفت شما، آزرده خاطر میشود؟
 • آیا شریک عاطفی تو؛ فردی است که در برابر رفتار و گفتار شما زود از کوره در میرود؟
 • آیا شریک عاطفی تو؛ بی لیاقت و بی کفایت است و تمام مسئولیت روی دوش شماست؟
 • آیا شریک عاطفی تو؛ بجای شما خواسته های شما را در زندگی، شناسایی و پیگیری میکند؟
 • آیا شریک عاطفی تو؛ عموما با نحوه برخورد خودش در شما احساس گناه ایجاد میکند؟
 • آیا شریک عاطفی تو؛ فردی افسرده بوده و شما باید گوش شنوا و سنگ صبور او باشید؟
 • آیا شریک عاطفی تو؛ فردی به شدت نیازمند و وابسته بوده و تدریجا شما را خسته میکند؟
 • آیا شریک عاطفی تو؛ فردی مطیع، گوش به فرمان و منفعل بوده و شما او را کنترل میکنید؟


آیا شما فردی هستید که وقتی بخواهد خواسته های شخصی خودش را

ابراز کند و آنها را دنبال کند؛ دچار حس گناه و عذاب وجدان میشود!؟


چه آموزشهایی در این دوره خاص به شما داده میشود:

 • انجام تست ویژه تله اطاعت برای تشخیص میزان عمق تله در وجود شما
 • تحلیل نمره تست شما و مشخص شدن درجه فعالیت تله اطاعت در وجود شما
 • تشریح و بیان کامل علائم و نشانه های فعالیت تله اطاعت در زندگی شما
 • بررسی علل و عوامل شکل گیری تله اطاعت توسط والدین شما در دوران کودکی
 • بررسی نوع روابط عاطفی شما و بیان علائم تله اطاعت در روابط فعلی شما
 • بررسی تله اطاعت در نوع شخصیت و تیپ شناسی شریک عاطفی شما
 • ارائه تمرینات عملی و کاربردی برای تغییر و درمان کامل تله اطاعت


با خرید و استفاده از این محصول آموزشی؛ چه نتایجی بدست می آورید:

 • از این پس میتوانید با آزادی کامل، زندگی خود را آنطور که میخواهید بیافرینید.
 • از این پس میتوانید با آرامش و اطمینان کامل، اهداف شخصی خودتان را دنبال کنید.
 • از این پس میتوانید در هر جمع و محفلی، خواسته های خودتان را بیان کنید.
 • از این پس میتوانید بدون تلاش خسته کننده برای جلب رضایت دیگران، زندگی کنید.
 • از این پس میتوانید نظر مخالف و عقیده شخصی خودتان را براحتی بر زبان آورید.
 • از این پس میتوانید نقش یک آدم مؤثر و قاطع را بازی کنید نه یک آدم مطیع و منفعل.
 • از این پس میتوانید خودتان تصمیمات و انتخاب های مهم زندگی خودتان را بگیرید.
 • از این پس میتوانید سر خود را بالا گرفته و به دیگران اجازه ندهید که سوارتان شوند.
 • از این پس میتوانید ببینید که چطور دیگران به حقوق و عقاید شما احترام میگذارند.
 • از این پس میتوانید بدون نگرانی از تأیید و تحسین دیگران، مسیر خود را در زندگی بروید.
 • از این پس میتوانید منافع، علایق و سلایق خود را در هر جایی که هستید، مطالبه کنید.
 • از این پس میتوانید با شجاعت کامل در مقابل هرگونه حق خوری و زور گفتن بایستید.
 • از این پس میتوانید با جسارت کامل از پذیرفتن مسئولیت های زیاد، کناره گیری کنید.
 • از این پس میتوانید بدون فداکاری و ایثارگری در راه تأمین رفاه دیگران، به فکر خود باشید.
 • از این پس میتوانید بدون عذاب وجدان از دیدن درد و رنج دیگران، با لذت زندگی کنید.
 • از این پس میتوانید با خیال راحت و آسوده، تفریح کرده و حال خوبی را تجربه کنید.
 • از این پس میتوانید بدون احساس مسئولیت نسبت به خوشبختی دیگران، آرام بگیرید.
 • از این پس میتوانید با فردی وارد رابطه شوید که به نیازها و عقاید شما احترام میگذارد.
 • از این پس میتوانید در هر رابطه ای، اعتماد به نفس و عزت نفس خودتان را حفظ کنید.
 • از این پس میتوانید بدون تنش و درگیری با طرف مقابل، عملکرد مستقلانه داشته باشید.
 • از این پس میتوانید فردی را برای رابطه برگزینید که هم معتمد است هم مسئول و متعهد.


اگر از برآورده کردن نیاز دیگران و اطرافیان، خسته و درمانده شده اید

و زیر بار مسئولیت دارید لِه میشوید؛ راه نجات شما رهایی از تله اطاعت است


با تهیه این دوره آموزشی دقیقا چه چیزی دریافت میکنید و محتویات این دوره چیست؟

 

۵ جلسه فایل آموزشی صوتی با فرمت mp3 به مدت ۲۱۰ دقیقه که بلافاصله بعد از خرید دانلود خواهید کرد.

تست ویژه شناخت تله اطاعت، که با انجام این تست از میزان و عمق تله اطاعت در زندگی خود مطلع میشوید.

مخاطب: کسانی که همیشه دنبال جلب رضایت و تایید دیگرانند!

هدیه: با تهیه این دوره آموزشی میتوانید یک جلسه مشاوره تلفنی بدون هزینه با دکتر خادمی داشته باشید.(هزینه هر جلسه مشاوره تلفنی در حال حاضر  ۴۵۰۰۰ تومان است که با تهیه این دوره آموزشی، یک جلسه رایگان هدیه ما به شما خواهد بود)


اگر فردی مظلوم، آرام و سازگاری هستید و از برخورد با افراد پُرتوقع و خودخواه،

کناره گیری میکنید؛ در واقع شما آدم سازگاری نیستید بلکه در تله اطاعت قرار دارید


هشدار !!

اگر این محصول را تهیه نکنید، چه اتفاقی برای زندگی شما می افتد:

 • همچنان به دیگران اجازه خواهید داد که طبق مرام خودشان با شما رفتار کنند!!
 • همچنان به دنبال این عمل خسته کننده هستید که رضایت همگان را جلب کنید!!
 • همچنان حاضرید برای بدست آوردن تأیید و تحسین دیگران، هر کاری کنید!!
 • همچنان توانایی ندارید جسارتمندانه با عقاید معارض و مخالف دیگران برخورد کنید!!
 • همچنان نقش هدایت و کنترل زندگی خود را به دیگران سپرده و خود را کنار میکشید!!
 • همچنان فردی خواهید ماند که سعی میکند برای دوری از تنش با هرکس سازگار شود!!
 • همچنان دچار سرگردانی در زندگی بوده و از اهداف حقیقی خودتان آگاه نیستید!!
 • همچنان در زمینه تحصیلات و مسائل شغلی، احساس بلاتکلیفی و سردرگمی دارید!!
 • همچنان مشغول غم خواری و مراقبت از دیگران بوده و خود را فراموش خواهید کرد!!
 • همچنان نقش سنگ صبور و گوش شنوای دیگران را بازی کرده اما خود را تنها می یابید!!
 • همچنان در مقابل خواسته های دیگران، یکباره دچار سرکشی و عصیان خواهید شد!!
 • همچنان در شرایطی قرار میگیرید که اکثر نیازها و خواسته های شما برآورده نمیشود!!
 • همچنان در راه حمایت و مراقبت از دیگران، زندگی شخصی خودتان را فراموش میکنید!!
 • همچنان در خانه یا محل کار یا جمع دوستان، انجام بیشتر مسئولیتها با شما خواهد بود!!
 • همچنان برای رهایی درد و رنج دیگران به آنها کمک میکنید ولو اینکه خودتان ضرر کنید!!
 • همچنان از افرادی که به شما دستور میدهند عصبانی هستید اما فقط خودخوری میکنید!!
 • همچنان فکر میکنید در روابط سر شما کلاه رفته چون تنها به فکر نیاز دیگران هستید!!
 • همچنان در هنگام گفتن خواسته خود به دیگران، دچار حس گناه و عذاب وجدان میشوید!!
 • همچنان توانایی این را ندارید که درخواست ارتقای شغلی یا تغییر رشته تحصیلی بدهید!!
 • همچنان حق شما ضایع شده و قدرت و شهامت کافی برای گرفتن حق خود را ندارید!!
 • همچنان به دلیل وفق دادن مدام خودتان با اطرافیان، احساس ثبات شخصیت نمیکنید!!


کسی که با تله اطاعت بزرگ شده باشد؛ در سنین بزرگسالی نمیتواند

نیازهای حقیقی و عواطف اصیل خودش را تشخیص بدهد


مزایای استفاده از دوره آموزشی غیرحضوری (دانلودی):

 1. هزینه بسیار کم استفاده از دوره غیرحضوری نسبت به شرکت در دوره حضوری (هزینه شرکت در دوره حضوری، چندصد هزار تومان میباشد)
 2. دوره غیرحضوری هیچگونه محدودیت زمانی برای استفاده ندارد (فقط کافیست در هر زمان از شبانه روز فایل ها را در موبایل یا کامپیوتر یا …. خود قرار دهید و شروع به شنیدن کنید)
 3. دوره غیرحضوری هیچگونه محدودیت مکانی برای استفاده ندارد (در اتومبیل شخصی، مترو، اتوبوس، در رختخواب، هنگام پیاده روی، هنگام مسافرت و … میتوانید فایل ها را گوش کنید)
 4. برای استفاده از دوره غیرحضوری لازم نیست که در زمان و مکان خاصی حضور داشته باشید و با معضل ترافیک و هزینه رفت و آمد یا مسیر دور و اتلاف وقت مواجه شوید.
 5. با صبر و حوصله و تمرکز خیلی بیشتری میتوانید دوره غیرحضوری را گوش کنید. چون زمان و مکان استفاده از دوره آموزشی در دست خودتان است و هر جا و هر وقت که مناسب دیدید میتوانید شروع به شنیدن فایل ها کنید.
 6. برخلاف شرکت در دوره آموزشی حضوری که فقط یکبار انجام میشود، شما میتوانید برای تاثیر هرچه بیشتر؛ دوره آموزشی غیرحضوری را بارها و بارها بشنوید و مطالب آنرا هرچند بار که می خواهید مرور و تکرار کنید.
 7. هر زمان که مایل بودید میتوانید در حین شنیدن فایلهای دوره غیرحضوری، ادامه کار را متوقف کنید و به کارهای روزانه خود برسید و دوباره در زمان مناسب، ادامه فایل ها را بشنوید.
 8. میتوانید در تنهایی خودتان یا به همراه همسر، خانواده یا دوستان؛ دوره آموزشی غیرحضوری را گوش کنید و درباره مطالب مهمی که در دوره ارائه میشود گفتگو کنید (این گفتگوها منجر به عمیق تر شدن و تأثیر هر چه بیشتر مطالب آموزشی میشود)
 9. میتوانید بلافاصله بعد از خرید و پرداخت هزینه، فایلها را دانلود و شروع به استفاده کنید و دیگر لازم نیست که چند روز منتظر شرکت پست باشید تا دوره آموزشی را بدست شما برساند (همچنین دیگر لازم نیست هزینه پست را پرداخت کنید)


کسی که در تله اطاعت قرار دارد، نمیتواند زندگی خودش را بسازد

بلکه توسط دیگران، زندگی بر او تحمیل میشود


مدرس این دوره آموزشی کیست؟

دکتر منوچهر خادمی

 • دکترای تخصصی (Ph.D) فلسفه
 • آموزش دیده خودشناسی و روانشناسی فلسفی و عرفانیسایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی
 • بنیان­گذار مدل آموزشی Q&T در ایران
 • معنادرمانگر و روان درمانگر اگزیستانسیال
 • مدرس و مربی روانشناسی اگزیستانس
 • نویسنده مقالات علمی و پژوهشی ISC  و ISI
 • نویسنده کتاب پارادایم زندگی دوم
 • مدرس دوره ­های آموزش مجازی دانشگاه
 • مؤلف محتوای دوره­ های آموزش مجازی دانشگاه
 • معاونت پژوهش چند مؤسسه آموزشی – پژوهشی تاکنون
 • ارائه بیش از ۴۰ طرح پژوهشی به نهادها و سازمان­ های دولتی و خصوصی
 • کارشناس علوم سایبرنتیک در برنامه ­های رادیو فرهنگ، رادیو اقتصاد و رادیو گفتگو
 • عضو سابق هیئت تحریریه مجله رایانما (اولین نشریه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات)

روش های پرداخت هزینه و دریافت این دوره آموزشی:

۱- پرداخت به صورت آنلاین

در این روش کافیست شما بر روی دکمه زیر کلیک کرده تا به قسمت خرید محصول رفته و در این قسمت اطلاعات خود را وارد کنید و در همانجا به صورت آنلاین مبلغ دوره را واریز کرده و بلافاصله ایمیلی مبتنی بر اطلاعات محصول و همچنین لینک های دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد.


۲- پرداخت به صورت کارت به کارت

اگر تمایل دارید که هزینه این دوره آموزشی را از طریق کارت به کارت پرداخت نمایید، مبلغ مورد نظر را به کارت زیر بنام آقای منوچهر خادمی واریز نموده و سپس برای دریافت فایل ها و محتوای این دوره آموزشی با شماره ۰۹۳۶۲۰۸۰۳۲۱ تماس بگیرید و اطلاعات واریز را ثبت نمایید:

سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر


هرگونه سوال و پرسش در مورد این دوره آموزشی را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید یا با شماره ۰۹۳۶۲۰۸۰۳۲۱ تماس بگیرید:

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تله اطاعت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *