۱۳۹۶-۰۶-۰۷
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

من خریدار تو هستم!!

من خریدار تو هستم زندگی در حال گذران است و ما بخش هایی از وجود خودمان را در این گذران زندگی، به اوقات و شرایط و […]
۱۳۹۶-۰۶-۲۶
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

فرزندان، قربانی زندگی نزیسته والدین

  فرزندان، قربانی زندگی نزیسته والدین در اطراف ما هستند افرادی که در هنگام یافتن شغل یا انتخاب رشته تحصیلی، دقیقا جا پای پدر یا مادر […]
۱۳۹۶-۰۷-۰۱
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

۶ ماه گذشت

۶ ماه گذشت …   به یک هدف خودت را گره بزن متاسفانه!! دارم ۲۵ ساله هایی را می بینم که از همین حالا مردن!! فقط […]
۱۳۹۶-۰۹-۱۲
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

به خودت برچسب تله نزن!

گفتگو با دکتر منوچهر خادمی (جلسه ششم) به خودت برچسب تله نزن! در جلسه ششم از سلسله جلسات گفتگو با دکتر منوچهر خادمی درباره آشنایی با […]
۱۳۹۶-۱۰-۲۷
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چرا زندگیم باید تغییر کند؟

چرا زندگیم باید تغییر کند؟ چه موقع ما باید تغییری در زندگی خودمان ایجاد کنیم؟ چه موقع ما متوجه میشویم که زندگی ما نیاز شدیدی به […]
۱۳۹۷-۰۲-۰۱
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

بیماری بولیموس و قناعت روحی

بیماری بولیموس و قناعت روحی یک بیماری وجود دارد به اسم بولیموس. کسی که به این بیماری مبتلا میشود اصلا احساس گرسنگی نمیکند و هیچ میلی […]