۱۳۹۶-۰۷-۲۲
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

تاریکی های زندگیت کجاست؟

تاریکی های زندگیت کجاست؟ اگر از ما بخواهند که داستان زندگی خودمان را تعریف کنیم، نقطه تاریک داستان زندگی ما کجاست؟ کجای زندگی ما، مشکل و […]
۱۳۹۶-۰۷-۳۰
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

من خوب نیستم؛ تو خوب هستی

من خوب نیستم؛ تو خوب هستی برای همه ما پیش آمده که در روابط بین فردی و اجتماعی خود، گاهی احساس میکنیم این ما هستیم که […]
۱۳۹۶-۱۱-۰۶
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چرا حس بی ارزشی و خودکم بینی دارم؟

  چرا حس بی ارزشی و خودکم بینی دارم؟ خیلی از ما در مراحل و مقاطع زندگی خودمان مانند زندگی تحصیلی، زندگی شغلی، زندگی عاطفی و […]