۱۳۹۶-۰۶-۱۸
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

در یک واژه خلاصه شو

  در یک واژه خلاصه شو من چه کسی هستم؟ در پاسخ به این سؤال بنیادین، شما چه چیزی خواهید گفت؟ آیا میگوئید که من مهندس […]
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

تو، چراغ خود برافروز

تو، چراغ خود برافروز چرا خیلی از ما برای هر کاری که میخواهیم انجام دهیم، برای هر انتخاب و تصمیمی که میخواهیم بگیریم؛ دنبال متقاعد کردن […]
۱۳۹۶-۰۶-۲۴
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چه وقت معجزه رخ میدهد؟

چه وقت معجزه رخ میدهد؟   مأموریت و رسالت تو در این عالم در اینکه فلاسفه و عرفای بنام معتقدند که هر انسانی برای مأموریت و […]
۱۳۹۶-۰۶-۲۶
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

فرزندان، قربانی زندگی نزیسته والدین

  فرزندان، قربانی زندگی نزیسته والدین در اطراف ما هستند افرادی که در هنگام یافتن شغل یا انتخاب رشته تحصیلی، دقیقا جا پای پدر یا مادر […]
۱۳۹۶-۰۶-۳۰
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

من یک دارکوبم

من یک دارکوبم در ذهن و فکر همه ما، ایده انجام کارها و تصمیماتی نهفته است که متأسفانه یا آنها را به مرحله عمل نمیرسانیم و […]
۱۳۹۶-۰۷-۰۱
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

۶ ماه گذشت

۶ ماه گذشت …   به یک هدف خودت را گره بزن متاسفانه!! دارم ۲۵ ساله هایی را می بینم که از همین حالا مردن!! فقط […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۳
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

خودشیفته را بشناسیم

خودشیفته را بشناسیم برای همه ما پیش آمده که اطراف خودمان، افرادی را می بینیم که احساس میکنیم آنها خودشیفته هستند یا خودشیفتگی دارند، اما سوال […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۷
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

از چی داری فرار میکنی!؟

  از چی داری فرار میکنی!؟ تقریبا همه ما در زندگی مدام داریم از یک چیزی، از یک مسئله ای، از یک فردی، از یک خاطره […]