۱۳۹۶-۰۲-۱۶
دکتر منوچهر خادمی، سایت خانه معنا، معنادرمانگر

پاشو لعنتی و انتخاب کن زندگی ایده آل …

 پاشو لعنتی و انتخاب کن زندگی ایده آل خودت را همه ما به نحو مشابه و یکسانی به این دنیا آمده ایم و زندگی خود را […]
۱۳۹۶-۰۲-۲۰
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

انسان گرگ انسان است

 انسان گرگ انسان است چرا برخی از اطرافیان ما؛ انسان های بد بین و بد دهن و بد دل و کینه ای هستند؟! چرا آنها فکر […]
۱۳۹۶-۰۲-۲۲
دکتر منوچهر خادمی، سایت خانه معنا، معنادرمانگر

از باتلاق عادت ها بیرون بیا

از باتلاق عادت ها بیرون بیا هر چه در زندگی امروزین ما از درد روزمرگی گرفته تا ملال یکنواختی و نارضایتی درونی حاصل شده؛ همه اینها […]
۱۳۹۶-۰۲-۲۲
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

اشتباهات ما خودخوری های ما

اشتباهات ما خودخوری های ما اگر شما جزو آن دسته افرادی هستید که هر موقع اشتباه می کنید خودتان را مدام سرزنش می کنید و خودخوری […]
۱۳۹۶-۰۲-۲۶
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

من سطل زباله نیستم

من سطل زباله نیستم آیا شما همیشه پای درددل دیگران می نشینید؟ آیا اطرافیان در مواقعی که حالشان بد است تنها شما را سنگ صبور خود […]
۱۳۹۶-۰۲-۲۶
دکتر منوچهر خادمی، سایت خانه معنا، معنادرمانگر

خودت را زندگی کن

خودت را زندگی کن آیا تابحال زندگی کرده اید؟؟!! اجازه بده روشنتر بگم آیا تابحال زندگی را به سبک خودت زندگی کردی؟ به سبک خودت؛ تصمیم […]
۱۳۹۶-۰۳-۰۴
سایت خانه معنا

خنده؛ جدی ترین نیایش با خدا

  خنده؛ جدی ترین نیایش با خدا به تو پیشنهاد میکنم که بخند، چون خندیدن؛ عمیق ترین نیایشی است که میتوانی با خداوند داشته باشی. چهره […]
۱۳۹۶-۰۳-۰۶
سایت خانه معنا

یک کار معنادار در سفر زندگی

  یک کار معنادار در سفر زندگی همه ما انسان ها در یک چیز مشترکیم و آن اینکه، همه در سفری هستیم به نام سفر زندگی؛ […]