۱۳۹۶-۰۴-۰۸
دکتر منوچهر خادمی، سایت خانه معنا، معنادرمانگر

بنواز تا برقصم از برایت

بنواز تا برقصم از برایت بسیاری از مشکلات و مسائلی که در روابط عاطفی ایجاد میشه و هر کدام از دو طرف احساس میکنن که طرف […]
۱۳۹۶-۰۸-۱۲
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چهار ویژگی تله زندگی

گفتگو با دکتر منوچهر خادمی (جلسه دوم) چهار ویژگی تله زندگی در ادامه جلسات گفتگو با دکتر منوچهر خادمی پیرامون آشنایی با ۱۲ تله زندگی، در […]
۱۳۹۶-۰۹-۱۲
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

به خودت برچسب تله نزن!

گفتگو با دکتر منوچهر خادمی (جلسه ششم) به خودت برچسب تله نزن! در جلسه ششم از سلسله جلسات گفتگو با دکتر منوچهر خادمی درباره آشنایی با […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۰
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

رابطه عاطفی و دیدارهای ناتمام

رابطه عاطفی و دیدارهای ناتمام! شما برای شناختن عمیق تر و برقراری ارتباط احساسی و عاطفی بیشتر با شریک عاطفی خودتان، از چه طریقی استفاده میکنید؟ […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

روابط قبل از ازدواج تا کجا

روابط قبل از ازدواج تا کجا!؟ در فرهنگ ایرانی ما، اگر قصد ازدواج داشته باشیم باید عموما و عرفا مراحلی را طی کنیم که عبارتند از: […]