۱۳۹۶-۰۳-۰۶
سایت خانه معنا

یک کار معنادار در سفر زندگی

  یک کار معنادار در سفر زندگی همه ما انسان ها در یک چیز مشترکیم و آن اینکه، همه در سفری هستیم به نام سفر زندگی؛ […]
۱۳۹۶-۰۳-۲۸
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

ریش های زندگی؛ ریشه های زندگی

  ریش های زندگی، ریشه های زندگی بسیاری از ما بارهای سنگینی را در زندگی بر دوش خود حمل کرده و تحمل میکنیم و یکبار نشده […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۸
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

در یک واژه خلاصه شو

  در یک واژه خلاصه شو من چه کسی هستم؟ در پاسخ به این سؤال بنیادین، شما چه چیزی خواهید گفت؟ آیا میگوئید که من مهندس […]
۱۳۹۶-۰۹-۰۴
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چرا شخصیت مستقلی نداریم!؟

  چرا شخصیت مستقلی نداریم!؟ بسیاری از ما همیشه در زندگی احساس میکنیم که مدام داریم از سوی دیگران کنترل میشویم و این حس کنترل شدگی […]
۱۳۹۶-۱۲-۲۹
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

بهار طبیعی بهار معنوی – تغییر و کهنگی

  ” بهار طبیعی، بهار معنوی ” – تغییر و کهنگی   اصلی وجود داره در فضای فکری عرفا و فلاسفه بر این مبنا که “عالم […]
۱۳۹۷-۰۱-۰۷
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

بهار طبیعی بهار معنوی – قبض و بسط جان و جهان

  ” بهار طبیعی، بهار معنوی ” – قبض و بسط جان و جهان   این ویدئوی دومی هست که به مناسبت تحویل سال ۹۷ آماده […]
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

تو بخشی از آهنگ و آینده جهانی

تو ؛ بخشی از آهنگ و آینده جهانی آیا شده تا بحال در زندگی احساس بیهودگی و بی هدفی داشته باشید و حس کنید که بدون […]