۱۳۹۶-۰۵-۳۱
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

زندگی منهای ۷۲

زندگی منهای ۷۲ اگر از ما بخواهند که ۷۲ خواسته، آرزو و رؤیای خودمان را بنویسیم؛ آیا میتوانیم اینکار را انجام دهیم یا اینکه به عدد […]
۱۳۹۶-۰۶-۲۶
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

فرزندان، قربانی زندگی نزیسته والدین

  فرزندان، قربانی زندگی نزیسته والدین در اطراف ما هستند افرادی که در هنگام یافتن شغل یا انتخاب رشته تحصیلی، دقیقا جا پای پدر یا مادر […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۲
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

من تله زندگی ندارم

گفتگو با دکتر منوچهر خادمی (جلسه چهارم) من تله زندگی ندارم!؟ در جلسه چهارم از سلسله جلسات آشنایی با ۱۲ تله زندگی که با دکتر منوچهر […]