۱۳۹۶-۰۵-۲۵
دکتر منوچهر خادمی، سایت خانه معنا، معنادرمانگر

الگوهای تکراری زندگی من

الگوهای تکراری زندگی من تا حالا برای شما این سؤال پیش آمده که چرا در تمام ابعاد زندگیم همیشه در حال تجربه کردن یک الگوی تکراری […]
۱۳۹۶-۰۵-۳۱
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

زندگی منهای ۷۲

زندگی منهای ۷۲ اگر از ما بخواهند که ۷۲ خواسته، آرزو و رؤیای خودمان را بنویسیم؛ آیا میتوانیم اینکار را انجام دهیم یا اینکه به عدد […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۱
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

خودتو چی فرض کردی!؟

  خودتو چی فرض کردی!؟ ما قبل از اینکه بخواهیم در روابط بین فردی و اجتماعی خودمان با دیگران به دیالوگ و مکالمه دوطرفه بپردازیم؛ همیشه […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۷
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

من خریدار تو هستم!!

من خریدار تو هستم زندگی در حال گذران است و ما بخش هایی از وجود خودمان را در این گذران زندگی، به اوقات و شرایط و […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۱
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

ما و شنیدن صدای روح

  ما و شنیدن صدای روح زندگی تک تک ما انسانها در دو جنبه درونی و بیرونی امتداد دارد. برای اینکه بتوانیم در بُعد بیرونی زندگی […]
۱۳۹۶-۰۷-۰۲
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

زندگی را آنطور که هست ببینیم

  زندگی را آنطور که هست ببینیم وقتی ما از عینک دودی و آفتابی استفاده میکنیم، اتفاقی که می افتد این است که به محض زدن […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۳
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

خودشیفته را بشناسیم

خودشیفته را بشناسیم برای همه ما پیش آمده که اطراف خودمان، افرادی را می بینیم که احساس میکنیم آنها خودشیفته هستند یا خودشیفتگی دارند، اما سوال […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۷
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

از چی داری فرار میکنی!؟

  از چی داری فرار میکنی!؟ تقریبا همه ما در زندگی مدام داریم از یک چیزی، از یک مسئله ای، از یک فردی، از یک خاطره […]