تست شناخت تله حس گناه

 

شما با انجام این تست، متوجه خواهید شد که آیا تله حس گناه در روح و روان شما فعال است یا خیر و اگر این تله زندگی در وجود شما فعال شده، درجه فعالیت آن چقدر است.

  • نکته اول: لطفا مشخصات و ایمیل خودتان را وارد کنید و سپس دکمه شروع آزمون را بزنید.
  • نکته دوم: حتما بعد از تمام کردن تستها، دکمه پایان آزمون را بزنید تا پاسخ تست به شما نشان داده شود.(متاسفانه خیلی از دوستان این نکته را رعایت نمیکنند و پاسخ تست را نمی بینند!!)

You must specify a text.
You must specify an email address.