۱۳۹۶-۰۸-۲۲
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

من تله زندگی ندارم

گفتگو با دکتر منوچهر خادمی (جلسه چهارم) من تله زندگی ندارم!؟ در جلسه چهارم از سلسله جلسات آشنایی با ۱۲ تله زندگی که با دکتر منوچهر […]
۱۳۹۶-۰۹-۰۱
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

تله شناسی یا تیپ شناسی

گفتگو با دکتر منوچهر خادمی (جلسه پنجم) تله شناسی یا تیپ شناسی!؟ در این جلسه که جلسه پنجم از سلسله جلسات گفتگو با دکتر منوچهر خادمی […]
۱۳۹۶-۰۹-۱۰
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

من خوب هستم تو نیز خوب هستی

من خوب هستم، تو نیز خوب هستی برای همه ما پیش آمده که در روابط بین فردی و اجتماعی خود، گاهی احساس میکنیم این ما هستیم […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۳
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چرا حس باختن زندگی را دارم؟

    چرا حس باختن زندگی را دارم؟ آیا شده در زندگی مدام با شکست های تحصیلی و شغلی و زخم های احساسی و عاطفی مواجه […]
۱۳۹۶-۱۱-۲۱
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چرا دنبال جلب رضایت و تأیید دیگرانیم

  چرا دنبال جلب رضایت و تأیید دیگرانیم؟ چرا خیلی از ما همیشه دنبال جلب رضایت و تایید دیگران هستیم و مدام نگرانیم که مبادا اطرافیان […]
۱۳۹۶-۱۱-۲۶
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چطور از عشقم جدا بشم؟

چطور از عشقم جدا بشم؟ بسیاری از ما تصمیم میگیریم که رابطه عاطفی خودمان را تمام کنیم و از عشق خود جدا شویم؛ اما آیا تصمیم […]
۱۳۹۶-۱۱-۲۷
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چرا کمال طلب و ایده آل گرا هستم؟

  چرا کمال طلب و ایده آل گرا هستم؟ برخی از ما افرادی هستیم که مدام به دنبال موفقیت و پیشرفت بوده و هیچ چیزی ما […]
۱۳۹۶-۱۲-۰۱
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

دورهمی کافه معنا رهایی از تله حس گناه