۱۳۹۶-۰۳-۰۶
سایت خانه معنا

یک کار معنادار در سفر زندگی

یک کار معنادار در سفر زندگی همه ما انسان ها در یک چیز مشترکیم و آن اینکه، همه در سفری هستیم به نام سفر زندگی؛ سفری […]
۱۳۹۶-۰۳-۰۴
سایت خانه معنا

خنده؛ جدی ترین نیایش با خدا

خنده؛ جدی ترین نیایش با خدا به تو پیشنهاد میکنم که بخند، چون خندیدن؛ عمیق ترین نیایشی است که میتوانی با خداوند داشته باشی. چهره اصیل […]