۱۳۹۶-۰۷-۰۲
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

زندگی را آنطور که هست ببینیم

  زندگی را آنطور که هست ببینیم وقتی ما از عینک دودی و آفتابی استفاده میکنیم، اتفاقی که می افتد این است که به محض زدن […]
۱۳۹۶-۰۶-۲۶
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

فرزندان، قربانی زندگی نزیسته والدین

  فرزندان، قربانی زندگی نزیسته والدین در اطراف ما هستند افرادی که در هنگام یافتن شغل یا انتخاب رشته تحصیلی، دقیقا جا پای پدر یا مادر […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۸
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

در یک واژه خلاصه شو

  در یک واژه خلاصه شو من چه کسی هستم؟ در پاسخ به این سؤال بنیادین، شما چه چیزی خواهید گفت؟ آیا میگوئید که من مهندس […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۱
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

ما و شنیدن صدای روح

  ما و شنیدن صدای روح زندگی تک تک ما انسانها در دو جنبه درونی و بیرونی امتداد دارد. برای اینکه بتوانیم در بُعد بیرونی زندگی […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۱
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

خودتو چی فرض کردی!؟

  خودتو چی فرض کردی!؟ ما قبل از اینکه بخواهیم در روابط بین فردی و اجتماعی خودمان با دیگران به دیالوگ و مکالمه دوطرفه بپردازیم؛ همیشه […]
۱۳۹۶-۰۵-۱۸
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چرا چرخ زندگیم نمی چرخه!؟

  چرا چرخ زندگیم نمی چرخه!؟ برای بسیاری از ما این سؤال پیش آمده که چرا چرخ زندگی ما نمی چرخد!؟ چرا با این همه سعی […]
۱۳۹۶-۰۵-۱۰
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

نارضایتی شغلی و تله زندگی

  نارضایتی شغلی و تله زندگی بسیاری از ما از نارضایتی شغلی رنج میبریم. شغل ما با تخصص و روحیات ما، سازگاری و تناسب ندارد و […]
۱۳۹۶-۰۴-۰۶
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

خارپشت های زندگی ما

  خارپشت های زندگی ما خیلی از ما اصلاً متوجه زندگی خودمان و افراد و شرایط زندگی خودمان نیستیم. متوجه این مسئله نیستیم که بسیاری از […]