۱۳۹۶-۱۲-۲۹

بهار طبیعی بهار معنوی – تغییر و کهنگی

” بهار طبیعی، بهار معنوی ” – تغییر و کهنگی اصلی وجود داره در فضای فکری عرفا و فلاسفه بر این مبنا که “عالم و آدم” […]
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چرا حس گناه و عذاب وجدان داریم؟

چرا حس گناه و عذاب وجدان داریم؟ خیلی از ما با عذاب وجدان و حس گناه، روزگار خود را سپری میکنیم و در تمام مراحل زندگی […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چرا بعضی ها خودشیفته و خودخواه هستند

چرا بعضی ها خودشیفته و خودخواه هستند؟ آیا اطرافیان شما، افرادی هستند که خودشیفتگی دارند و انسان های از خود راضی و خودخواهی میباشند؟ آیا فکر […]
۱۳۹۶-۱۱-۲۷
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چرا کمال طلب و ایده آل گرا هستم؟

چرا کمال طلب و ایده آل گرا هستم؟ برخی از ما افرادی هستیم که مدام به دنبال موفقیت و پیشرفت بوده و هیچ چیزی ما را […]
۱۳۹۶-۱۱-۲۱
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چرا دنبال جلب رضایت و تأیید دیگرانیم

چرا دنبال جلب رضایت و تأیید دیگرانیم؟ چرا خیلی از ما همیشه دنبال جلب رضایت و تایید دیگران هستیم و مدام نگرانیم که مبادا اطرافیان از […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۳
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چرا حس باختن زندگی را دارم؟

چرا حس باختن زندگی را دارم؟ آیا شده در زندگی مدام با شکست های تحصیلی و شغلی و زخم های احساسی و عاطفی مواجه شوید؟ فکر […]
۱۳۹۶-۱۱-۰۶
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چرا حس بی ارزشی و خودکم بینی دارم؟

چرا حس بی ارزشی و خودکم بینی دارم؟ خیلی از ما در مراحل و مقاطع زندگی خودمان مانند زندگی تحصیلی، زندگی شغلی، زندگی عاطفی و عاشقانه […]
۱۳۹۶-۰۹-۱۲
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چرا مضطرب و نگرانیم!؟

چرا مضطرب و نگرانیم!؟ خیلی از ما همیشه دچار ترس و اضطراب و دلهره و نگرانی هستیم و مدام منتظریم که یک حادثه یا فاجعه برای […]